Previous Next

Detta är Idun

Idun är en svensk bolagsgrupp som tillsammans med ledning och övriga ägare långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag.

Ägarpartner

Bolagsgruppen Idun Industrier är en privatägd utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag med bas i Sverige – men oftast med verksamhet även internationellt.

Nischade marknadsledare

Samtliga gruppbolag har ett starkt fokus på en viss produktkategori, kundgrupp eller bransch, ofta med en hög marknadsandel inom en eller ett par nischer.

Anpassningsbara

Idun använder sig inte av några standardiserade ”mallar”, regler eller måsten för hur ett ägarförhållande eller ett samarbete ”skall” se ut. Strukturen är alltid situationsberoende och anpassad till säljarens och företagets behov.

Decentraliserad styrning

Vår syn på ledarskap och styrning är starkt decentraliserad. Vart och ett av gruppbolagen skall ha en stark och självständig ledning, där affärsbeslut fattas där affärerna sker.

Medarbetare delägare

Vi föredrar ett samägande med medarbetare i respektive företag. Vill befintliga ägare sälja 100% erbjuder vi gärna befintliga eller nytillkommande kollegor att bli aktieägare.

Egen finansiering

Idun har en något försiktig inställning till lånade medel. I dagsläget består moderbolagets finansiering uteslutande av ägarkapital. I merparten av gruppbolagen finns bankskuld som delfinansierat en investering.

Vi har inga exakta gränser för hur stora eller små bolag som vi investerar i, verksamheterna och människorna är det centrala

Vi som arbetar på Idun

Om du överväger en hel- eller delförsäljning och tycker att vi låter intressanta, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Iduns styrelsemedlemmar

Ludwig Andreen

Fd SEB Investment Banking.
Styrelsemedlem sedan 2013.

Christina Fagerberg

Grundare Fagerberg & Dellby.
Styrelsemedlem sedan 2018.

Ulf Rosberg

Fd partner Nordic Capital.
Styrelsemedlem sedan 2013.

Adam Samuelsson

Grundare Idun Industrier.
Styrelseordförande sedan 2019.

Gunnar Tindberg

Tidigare koncernchef Indutrade.
Styrelsemedlem sedan 2013.

Iduns gruppbolag

Vi engagerar oss i befintliga gruppbolag, där vi genom främst styrelsearbetet verkar för att stärka och utveckla varje företag. Vi söker även och utvärderar nya investeringar i specialiserade små och medelstora marknadsledare, som vi kan förstå, och där vi kan vara relevanta som utvecklings- och ägarpartner.

Säljprocess med Idun

Försäljningsprocessen med Idun tar ofta omkring tre månader att genomföra från att säljaren “bestämt sig”.
 • Steg 1.
  Ett första möte

  En diskussion mellan Idun och ägaren där vi försöker lyssna och förstå ert företag och er unika situation. Antingen har Idun tagit initiativet till att ses, eller så har ni kontaktat oss.

 • Steg 2.
  Principöverenskommelse

  Om ömsesidigt intresse uppstår följer lite djupare ”intervjuer” med er om företaget och därefter en första diskussion om övergripande villkor för en investering.

 • Steg 3.
  Grundlig genomgång

  Idun genomför därefter en grundlig genomgång av bolaget inklusive verksamhet, kunder och ekonomi.

 • Steg 4.
  Dokumentation och avtal

  Det vi överenskommit på principiell nivå dokumenteras och utvecklas i ett avtal som också innehåller pris och betalningsvillkor.

 • Be Part
  Of Our
  Story!

Kontakta oss

Om du överväger en hel- eller delförsäljning och tycker att vi låter intressanta, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!