Previous Next

Detta är Idun

Idun är en bolagsgrupp som tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag långsiktigt utvecklar industri- och tjänsteföretag med bas i Sverige.

Vi investerar i små och medelstora kvalitetsbolag, som i allmänhet är mycket fokuserade inom en nisch, inom branscher och med affärsmodeller som vi kan förstå, och där vi kan vara en relevant ägare.

Ägarpartner

Bolagsgruppen Idun Industrier är en permanent utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag med bas i Sverige – men oftast med verksamhet även internationellt. Vi gör således ej investeringar i syfte att senare sälja de företag där vi gått in.

Nischade marknadsledare

Våra verksamheter har alla ett relativt starkt fokus, i allmänhet med en hög marknadsandel och gärna med betydande inträdesbarriärer, inom en eller ett par produkt- eller tjänstekategorier.

Flexibilitet

Idun använder sig inte av några standardiserade ”mallar”, regler eller måsten för hur ett ägarförhållande eller ett samarbete ”skall” se ut. Strukturen är alltid situationsberoende och anpassad till säljarens och företagets behov.

Autonomi

Iduns gruppbolag leds av starka, självständiga ledningsgrupper. Affärsbeslut ska fattas nära kunder och leverantörer, av de som leder respektive verksamhet snarare än på styrelsenivå. Iduns uppgift är att tillse att bolagen har tillgång till de personella och finansiella resurser som möjliggör framgång.

Medarbetare delägare

Vi föredrar ett samägande med medarbetare i respektive företag. Vill befintliga ägare sälja 100% erbjuder vi gärna befintliga eller nytillkommande kollegor att bli aktieägare.

Stabilitet och tillväxt

Gruppbolagen har uppvisat en uthålligt hög lönsamhet med starka kassaflöden, och har en historik som präglas av stabilitet och tillväxt.

Vi har inga exakta gränser för hur stora eller små bolag som vi investerar i, verksamheterna och människorna är det centrala

Vi som arbetar på Idun

Om du överväger en hel- eller delförsäljning och tycker att vi låter intressanta, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Iduns styrelsemedlemmar

Ludwig Andreen

Investment Manager på Broviken, tidigare SEB Investment Banking
Styrelsemedlem sedan 2013

Christina Fagerberg

Medgrundare till Fagerberg & Dellby
Styrelsemedlem sedan 2018

Johan Lindqvist

Segmentchef North och vice VD BUFAB
Styrelsemedlem sedan 2021

Adam Samuelsson

Grundare Idun Industrier
Styrelseordförande sedan 2019

Gunnar Tindberg

Tidigare VD för Indutrade
Styrelsemedlem sedan 2013

Iduns gruppbolag

Idun har idag 18 gruppbolag som samtliga har sin bas i Sverige, men ofta med betydande internationell närvaro.

Säljprocess med Idun

Försäljningsprocessen med Idun tar ofta omkring tre månader att genomföra från att säljaren “bestämt sig”.
 • Steg 1.
  Ett första möte

  En diskussion mellan Idun och ägaren där vi försöker lyssna på er och förstå ert företag och er unika situation. Antingen har Idun tagit initiativet till att ses eller så har ni kontaktat oss.

 • Steg 2.
  Principöverenskommelse

  Om ömsesidigt intresse uppstår följer lite djupare ”intervjuer” med er om företaget och därefter en första diskussion om övergripande villkor för en investering.

 • Steg 3.
  Grundlig genomgång

  Idun genomför därefter en grundlig genomgång av bolaget inklusive verksamhet, kunder och ekonomi. Analysen genomförs nästan uteslutande av Iduns personal på moderbolagsnivå, snarare än genom att ta hjälp av externa konsultfirmor eller liknande.

 • Steg 4.
  Dokumentation och avtal

  Det vi överenskommit på principiell nivå dokumenteras och utvecklas i ett avtal som också innehåller pris och betalningsvillkor.

Kontakta oss

Om du överväger en hel- eller delförsäljning och tycker att vi låter intressanta, tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!